De Superette Logo

Privacybeleid

De Superette gebruikt in de basis alleen de cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten draaien. Daarnaast plaatsen we op sommige pagina‚Äôs cookies van mediaservices als youtube of spotify. In dit geval vragen wij niet om toestemming. 

De Superette verwerkt via de website geen persoonsgegevens. Wel houden wij het aantal paginabezoeken geanonimiseerd en zonder cookies bij, zodat we weten hoeveel drankjes we koud moeten zetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Superette en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@desuperette-nl.preview-domain.com

Delen van persoonsgegevens met derden

De Superette verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.